style2
0 850 840 10 70

Su Arıtma Haberleri

Suyunuzu Öznamlı Su Arıtma Farkı İle İçin!

Hizmet Verdiğimiz İller

19
Ocak

İçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında (atıksu) sakınca bulunan suların, kirletici parametrelerinden arındırılmasına "Su Arıtma" denir. (REVERSE OSMOSİS) TERS OZMOZ NEDİR ? Ters ozmos, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran ve saf su ve içme suyu teminine yönelik olarak kullanılan membran filtrasyon prosesinin adıdır. Bu sistemler çapraz akışlı olarak çalışırlar. Bilinen anlamda filtrasyon prosesi değildir. Çünkü membran üzerinde suyun geçişine izin veren gözenekler son derece ufaktır. (Yaklaşık 1 mm'nin 2.000.000'da biri delik çapı). Böyle ufak bir gözenekten sadece su molekülleri ve bazı çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır.

Devamını Oku ⇒
19
Ocak

İnsanlar suyu daha temiz içmek için ya bir su arıtma cihazı kullanmakta ya da hazır damacana şişelerdeki suları satın almaktadırlar. Çünkü gün geçtikçe doğadaki tüm su kaynaklarını hızlı bir şekilde tüketmekteyiz. Bu da ortada içilecek su kaynağı kalmamasına sebebiyet vermektedir. Su arıtma cihazları birçok firma tarafından değişik fiyatlarda, değişik türleri satılmaktadır. Su arıtma cihazları filtre barındıran sistemlerdir. Arıtma cihazları suyun barındırdığı kimyasal madde ve bakterileri belli oranda tutarak suyun daha içilebilir hale gelmesini sağlar. Dolayısıyla bunları tutan filtre yapısı zamanla kirlenir. Filtredeki gözenekler tıkandıkça arıtma cihazının suyu filtre etme kapasitesi de gittikçe azalacaktır.

Devamını Oku ⇒
19
Ocak

Su, kaynağında ne kadar temiz olursa olsun, temas halinde olduğu her noktada kirlenme riski mevcuttur. Su toplama havzasından yerel yönetimler tarafından arıtılarak verilen ham su, isale hattı, depolar, şebeke dağıtım boruları gibi karmaşık bir sistemin içinden nihai kullanım noktasına ulaşmaktadır. İletim hatlarında meydana gelebilecek problemler suyun kalitesini değiştirecektir. Şebeke boruları, özellikle hat içinde basınç olmadığı durumlarda, dış ortamdan vakumlama etkisiyle, kirliliğe açık hale gelmektedir. Bütün bunlar, son kullanım noktalarında su arıtma sistemlerinin önemini ortaya çıkarmaktadır.

Devamını Oku ⇒
19
Ocak

Kırsal bölgelerin şehirleşmesi, şehirlerdeki nüfusun hızla artışı, ve bunların sonucu olarak hızlı tüketim ile küresel ısınma ve aşırı sıcaklık sorunları beraberinde çevre kirliliğini getirmektedir. Çevre denildiğinde akla ilk gelen su kaynakları bu kirlilikten etkilenerek içilebilir su kaynaklarının tükenmesi ile karşı karşıya kalırız. Tabi tamamen tükenmeyen bu kaynaklar şahsi kullanımlar için fiyatların artmasını büyük ölçüde etkiler.

Devamını Oku ⇒
  • Ters Osmos
19
Ocak

Aslında biyolojik bir terim olarak kullanılan "Ters Ozmos" kelimesi su arıtma teknolojilerinde kullanılmaya başladıktan sonra bir su arıtma teknolojisi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Aslında bu yöntemin çalışma prensibi çok basit olmasına rağmen doğru malzemem kullanılmadığında tamamen faydasız olacaktır. Bu yöntemin çalışma prensibi tam olarak arıtılmamış suya basınç uygulayarak mikroskobik gözenekleri olan, bizim Membran filtre dedğimiz, yarı geçirgen zardan geçirilmesine dayanmaktadır.

Devamını Oku ⇒